Kontaktujte násNová spolupráca
info@begrip.sk

BEGRIP, s.r.o.
Myjavská 1/B
Bratislava
811 03

IČO:
DIČ:

Register: Okresný súd Bratislava I Vložka číslo: 87181/B

Bankové spojenie: FIO Bank a.s.,
Číslo účtu: 2700404857 / 8330
IBAN: SK95 8330 0000 0027 0040 4857
BIC (SWIFT) kód: FIOZSKBAXXX
Názov a adresa banky: Fio o.c.p., a.s., Nám. SNP 21, 811 01, Bratislava 1, Slovenská republika