Giganti, ktorí prešli na plochý dizajn

1. Google

Google logo prešlo za posledné roky hneď niekoľkými zmenami. Najskôr zmenou z 3D na flat a potom zmenou pätkového fontu na bezpätkový.

f5t8NKOQ1zA

 

2. Netflix

Upustil od čierneho tieňa a zachoval si jemné zakrivenie spodku písmen.
Pekný príklad, ako sa dá malou zmenou dosiahnuť veľký výsledok.

flatlogos-7

 

3. AIRBNB

Nové logo airbnb vyzerá jednoduchšie. Ale má v sebe až 3 skryté odkazy: lietadlo (cestovanie), spojenie a srdce (pri otočení loga). Ikona airbnb tiež pripomína písmeno A, podľa názvu služby.

airbnb

 

4. Olive Garden

Konzervatívny dizajn tejto americkej siete dostal čerstvý redizajn. Logo naozaj pôsobí sviežejšie a viac zapadá do súčasných trendov.

flatlogos-6

 

5. Salesforce

Určite ide o príjemnú zmenu.

flatlogos-1